ســـــاوانا
سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا

ورود
Savana © 2019 Favana, Co. Version 5.2.13

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریا نسیم ایرانیان
فاوانا

سامانه آمار و اطلاعات نوین آریا (ساوانا) یک سیستم جهت مکانیزه کردن فرآیندهای آماری، آمار ثبتی، تجمیع، تحلیل و انتشار گزارشات و نمودارها به روش هوشمند، به منظور پیاده ­سازی و عملیاتی­‌سازی یک سیستم آماری فراگیر در هر سازمان است.
مزایای ساوانا عبارتست از :
یکپارچه سازی و بروز رسانی اطلاعات آماری
افزایش بازده و دقت با توجه به شفافیت در اطلاعات
کاهش هزینه و زمان در تجمیع، تجزیه و تحلیل اطلاعات
استانداردسازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
افزایش فرآیند به اشتراک گذاری اطلاعات در سراسر سازمان